Wersja do druku

Udostępnij

cele: Wspieranie różnorodnych form edukacji: warsztatów, konferencji, szkoleń, seminariów, etc., zarówno na poziomie amatorskim jak i profesjonalnym. Priorytetowo traktowane są obszary, na których podobne działania nie istniały dotychczas w stopniu znaczącym oraz projekty edukacji profesjonalnej w zakresie tańca, w tym związane z transformacją zawodową.

opis: W ramach wewnętrznego programu Rozwój edukacji na rzecz tańca w 2011 roku Instytut realizuje następujące zadania:

 • pilotażowy program własny Myśl w ruchu w ośrodkach w Lublinie (koordynator: Anna Żak) i we Wrocławiu (koordynator: Adam Kamiński);
 • Forum Dramaturgiczne we współpracy z Instytutem Teatralnym;
 • Polityki tańca – pokazy i seminaria dotyczące aspektów politycznych tańca polskiego, we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego – maj 2011;
 • szkolenia dla tancerzy w ramach tworzenia struktur programu przekwalifikowania zawodowego, pierwsza edycja – maj 2011;

Oraz współorganizuje i współfinansuje:

 • Zwrot performatywny – we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
 • Oratorium Chorea 2011 – projekt Stowarzyszenia Teatralnego Chorea skierowany dla młodzieży z obszarów defaworyzowanych w Łodzi – www.oratorium-chorea.pl;
 • konferencje naukowe m.in. Baltic Movement Conference w Gdańsku – czerwiec 2011,
 • Ścieżka krytyczna w ramach Festiwalu Cyrkulacje – Wrocław 2011;, Inheritance of Pina Bausch: Inspirations, References, Interactions. The Influence of Tanztheater Wuppertal of Pina Bausch on Theatre, Dance, Film and Theoretical Reflection Today w Warszawie – wrzesień 2011 ;
 • spotkania Pro-Opera w ramach Łodzkich Spotkań Baletowych, maj-czerwiec 2011;
 • udział polskich stypendystów w programie Danceweb;
 • udział polskiego tancerza w konkursie Eurowizji dla młodych tancerzy

 

budżet: Łączny budżet wszystkich projektów – 200 000 zł
osoba odpowiedzialna: Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora

dotychczasowe rezultaty:

Zrealizowano:

 • Polityki tańca;
 • pierwszą edycję Forum Dramaturgicznego;
 • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości dla tancerzy ;
 • Oratorium Chorea 2011 ;
 • Projekt Myśl w ruchu we Wrocławiu;
 • Projekt Zwrot performatywny w MSN;
 • konferencje naukowe m.in. Baltic Movement Conference w Gdańsku – czerwiec 2011, Ścieżka krytyczna w ramach Festiwalu Cyrkulacje – Wrocław 2011;, Inheritance of Pina Bausch: Inspirations, References, Interactions. The Influence of Tanztheater Wuppertal of Pina Bausch on Theatre, Dance, Film and Theoretical Reflection Today w Warszawie – wrzesień 2011 ; – spotkania Pro-Opera w ramach Łodzkich Spotkań Baletowych;
 • maj-czerwiec 2011; – udział polskich stypendystów w programie Danceweb;
 • udział polskiego tancerza w konkursie Eurowizji dla młodych tancerzy;

Trwa:

 • Projekt Myśl w ruchu w Lublinie.