Wersja do druku

Udostępnij

Rada Programowa ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca:

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

prof. dr hab. Ryszard Cieśla

dr hab. Andrzej Kosendiak

Tadeusz Deszkiewicz

Jerzy Marian Kornowicz.

Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski

Data publikacji: 1 marca 2011

Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca – Jarosław Janikowski

Data sporządzenia: 15 marca 2018