Wersja do druku

Udostępnij

Wspólnym celem działania Instytutu w zakresie muzyki i tańca będzie działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej ze względu na podstawowe znaczenie tego obszaru dla wszystkich innych działań artystycznych, społecznych i cywilizacyjnych.

Do podstawowych zadań Instytutu w zakresie muzyki należy w szczególności:

 1. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą muzyczną w Polsce oraz form jej finansowania;
 2. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji muzycznej w Polsce;
 3. ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i w Polsce ze szczególnym wspieraniem kompletowania dokumentacji historycznej zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej;
 4. promocja polskiej muzyki artystycznej w kraju i za granicą;
 5. inicjowanie innych działań związanych z realizacją celów statutowych w zakresie muzyki.

Do podstawowych zadań Instytutu w zakresie tańca należy w szczególności:

 1. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą taneczną w Polsce oraz sposobów jej finansowania;
 2. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji tanecznej w Polsce;
 3. ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z tańcem, a w szczególności tańcem polskim;
 4. promocja polskiego tańca artystycznego w kraju i za granicą;
 5. działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury tanecznej i badań naukowych w zakresie tańca;
 6. inicjowanie innych działań związanych z realizacją celów statutowych w zakresie tańca