Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów.

opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego wskazanego polskiego kompozytora lub kompozytorów wskazanej epoki.

Przedmiotem I edycji programu są dzieła: Mikołaja Zieleńskiego, Antoniego Stolpego młodszego i Stefana Kisielewskiego.

Ważnym elementem programu jest, aby utwory te po raz pierwszy znalazły się w koncertowym repertuarze danego artysty lub zespołu.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

I edycja programu „Nowe interpretacje” trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń w II edycji programu upływa w dniu 20 maja 2011 roku, zaś termin wyboru projektów 31 maja.

budżet:

osoby odpowiedzialne:
Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

1 czerwca 2011 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu „Nowe interpretacje”. W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (prof. Tadeusz Gadzina) i Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej (Prezes Marcin Szelest) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Kierując się poprawnością formalną złożonych wniosków i wartością merytoryczną nadesłanych propozycji, komisja wyłoniła do realizacji projekty złożone przez następujących wnioskodawców:
1. Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej, Odział w Warszawie; Zespół Instrumentów Dawnych WTM Ars Nova
2. Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej, Odział w Warszawie; Anna Kalska – klarnet, Przemysław Lechowski – fortepian
3. Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna; Paweł Kos-Nowicki – dyrygent
4. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków; zespół Le Passioni dell’Anima
5. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków; zespół Sabionetta
6. Stowarzyszenie Musica Humana; zespół La Tempesta
7. Filharmonia Kaliska; Zdzisław Łapiński – wiolonczela
8. Filharmonia Kaliska; Anna Boczar – fortepian
9. Filharmonia Kaliska; Kwartet Camerata
10. Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie; Kwartet smyczkowy Filharmoników Krakowskich, Duet Mariusz Pędziałek (obój) i Renata Żełobowska-Orzechowska (fortepian), Duet Marcin Türschmidt (skrzypce) i Renata Żełobowska-Orzechowska
11. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga; Kwartet smyczkowy MAAKGroup
12. Fundacja Orkiestra Nowa; Michał Kwiatkowski – dyrygent, Adam Dobrowolski – fortepian

Dokumenty do pobrania:
Wprowadzenie do programu „Nowe interpretacje”

Regulamin programu
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego
Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie wykonawcy
Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie organizatora