Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów.
opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego wskazanego polskiego kompozytora lub kompozytorów wskazanej epoki.

Przedmiotem II edycji programu są dzieła: Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Karola Lipińskiego
i Tadeusza Bairda.

Ważnym elementem programu jest, aby utwory wskazanych kompozytorów po raz pierwszy znalazły się w koncertowym repertuarze danego artysty lub zespołu.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

II edycja programu trwa od 15 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń w II edycji programu upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 10 stycznia 2012 r.

budżet: II edycja – 150 tys. zł
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Dokumenty do pobrania:

Wprowadzenie do programu „Nowe interpretacje”, II edycja

Regulamin programu
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego
Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie wykonawcy
Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie organizatora