Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki
opis: Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej. Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskujących o udział w programie badaczy, zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

I edycja programu trwa od 1 października 2011 do 30 lipca 2012. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 30 czerwca, zaś termin wyboru projektów w dniu 30 lipca. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłasza do IMit bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób)

budżet: I edycja – 20 tyś. zł
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Zgłoszono 15 aplikacji (30.06.2011)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (20.07.2011)

Komisja oceniająca wnioski
Protokół obraz komisji

Dokumenty do pobrania:

Muzyczne białe plamy – wprowadzenie do programu
Regulamin
Formularz aplikacyjny