Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Rozwój polskiej krytyki muzycznej

opis:

Program adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

Warsztaty odbywają się w ramach Roku Lutosławskiego, a przedmiotem recenzji i opracowań krytycznych będą wybrane nagrania dzieł Witolda Lutosławskiego.

Udział w programie obejmuje uczestnictwo w wykładzie teoretycznym, warsztatach oraz publikację powstałych tekstów. Wykład inauguracyjny wygłosi prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, a warsztaty poprowadzi znany polski krytyk muzyczny związany m.in. z „Ruchem Muzycznym” i programem II Polskiego Radia, Kacper Miklaszewski.

Zajęcia odbędą się 13 grudnia 2013 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie. Do programu zostanie zakwalifikowanych 5 osób, z którymi IMiT oprócz bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach zapewni honorarium za napisanie tekstu  oraz zwrot kosztów noclegu i podróży dla uczestników spoza Warszawy. Powstałe teksty zostaną opublikowane na łamach „Ruchu Muzycznego”.

O udział w programie mogą aplikować także studenci od 3. roku studiów wyższych lub osoby posiadające licencjat.

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny i CV) należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej [dokumenty word lub skany] na adres imit@imit.org.pl do 5 grudnia 2013 roku.

budżet: 10 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – dyrektor Instytut Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, po trzech zakończonych edycjach

Zgłoszono 19 aplikacji (05.12. 2013)

Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Michalski, Kacper Miklaszewski i Brygida Błaszczyk dokonała wyboru 5 uczestników programu (06.12. 2013)