Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości
opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych w Polsce i kompozytorów, którzy w momencie uruchomienia programu nie ukończyli 40. roku życia w danym roku kalendarzowym.

Program polega na prezentacji dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

I edycja programu obejmuje sezon 2011/2012. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2011, zaś termin wyboru projektów w dniu 15 maja. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy.

budżet: I edycja – 60 tys. zł
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk – specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Zgłoszono 10 aplikacji (30.04.2011)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (11.05.2011)


Dokumenty do pobrania:

Protokół obrad komisji
Komisja opiniująca wnioski


Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego
„Kompozytor-rezydent” – wprowadzenie do programu

dotychczasowe rezultaty: Zgłoszono 10 aplikacji (30.04.2011)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (11.05.2011)