Wersja do druku

Udostępnij

cele:
Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej.

opis:
„Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce firm fonograficznych. Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Program będzie także pełnił funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej 25% czasu trwania nagrania musi zostać poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 28 lat (w przypadku zespołu wylicza się średnią arytmetyczną).

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny wraz z ałącznikami) upływa w dniu 30 kwietnia, zaś termin wyboru wniosków 15 maja 2012 roku. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

budżet:
40 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:
Andrzej Kosowski – dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Alina Święs – specjalista ds. programowych

 

dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Oświadczenie wykonawcy

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do programu Jazzowy Debiut Fonograficzny