Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca to państwowa instytucją kultury, której podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.Instytut Muzyki i Tańca prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja zarządzająca.Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, stanowi zaplecze eksperckie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, koordynuje działalność instytucji kultury, a także uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.Instytut prowadzi i współprowadzi wiele portali tematycznych, m.in.:

  • taniecPOLSKA.pl – baza wiedzy o polskim tańcu artystycznym,
  • polmic.pl  – baza Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, współprowadzona ze Związkiem Kompozytorów Polskich,
  • instrumenty.edu.pl – portal poświęcony polskim instrumentom,
  • tance.edu.pl – portal poświęcony tańcom tradycyjnym, narodowym i dawnym,
  • zamowieniakompozytorskie.pl – baza sylwetek twórców oraz utworów powstałych w ramach programu MKiDN Zamówienia kompozytorskie,
  • akademiakolberga.pl – portal poświęcony Akademii Kolberga,
  • muzykatradycyjna.pl – portal poświęcony muzyce tradycyjnej,
  • lutoslawski.org.pl – portal Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego,
  • oskarkolberg.pl – portal Instytutu im. Oskara Kolberga.

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Konwencji Muzyki Polskiej i Kongresu Tańca, otwierających szerokie pole wymiany doświadczeń i pogłębionej autorefleksji obu środowisk, organizacja konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca i muzyki, opracowywanie dostępnych publicznie specjalistycznych raportów i ekspertyz oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

Instytut Muzyki i Tańca jest także głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak organizowana co dwa lata Polska Platforma Tańca czy przyznawana corocznie nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej, a także organizowane naprzemiennie konkursy Młody Muzyk Roku i Młody Tancerz Roku. Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest także współorganizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Adres

ul. Tamka 3

00-349 Warszawa

telefon: +22 829 20 29

NIP: 525-249-03-48

REGON: 142611587

e-mail: nimit@nimit.pl

www: nimit.pl