Wersja do druku

Udostępnij

W związku z aktualną sytuacją, utrudniającą szczegółowe planowanie sezonu artystycznego 2020/21, Instytut Muzyki i Tańca wprowadza w regulaminie programu i procedurze naboru wniosków następujące zmiany: 

1)      przedłuża się termin naboru wniosków aplikacyjnych do 1 czerwca 2020 roku; 

2)      ponadto instytucje organizujące rezydencje będą mogły przedstawić szczegółowy harmonogram rezydencji (daty koncertów/premier, programy, wykonawcy itd.) w późniejszym terminie. Formularze aplikacyjne nie ulegają zmianie, natomiast wypełnienie punktów formularza dotyczących harmonogramu rezydencji nie jest na etapie składania wniosków obowiązkowe.

Więcej informacji na temat zmian w programie na stronie: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4405.