Wersja do druku

Udostępnij

W związku z pandemią koronawirusa przed organizatorami wielu wydarzeń artystycznych stanęły nieoczekiwane trudności. Dla większości z nich nieuniknioną stała się zmiana terminu ich realizacji. Również Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego podjęło decyzję o przesunięciu daty 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Aby uniknąć nagromadzenia wielu ważnych konkursów muzycznych w przyszłym roku, planowany pierwotnie na rok 2021 Konkurs odbędzie się w nowym terminie: 7–21 października 2022.

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego jest najstarszym europejskim konkursem skrzypcowym oraz członkiem i współzałożycielem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie. Po raz pierwszy odbył się w Warszawie w setną rocznicę urodzin kompozytora (1935) z inicjatywy bratanka Henryka – Adama Wieniawskiego we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Po siedemnastoletniej przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej, konkurs odrodził się w Poznaniu w 1952 roku, gdzie do dziś. Jego celem są między innymi popularyzacja twórczości Henryka Wieniawskiego oraz promocja wybitnie utalentowanych wykonawców muzyki skrzypcowej.

W jury konkursu zasiadają światowej sławy skrzypkowie, w dotychczasowych edycjach byli to m.in. Yehudi Menuhin, Louis Persinger, Shlomo Mintz, Neville Marriner, Ida Haendel, a także Irena Dubiska, Grażyna Bacewicz, Konstanty Andrzej Kulka, Igor Ojstrach i Henryk Szeryng, Maxim Vengerov. W gronie laureatów natomiast znalazły się takie osoby, jak Ginette Neveu, Dawid Ojstrach, Piotr Janowski, Wadim Brodski, Keiko Urushihara, Jewgienij Buszkow, Bartłomiej Nizioł, Piotr Pławner, Alena Bajewa, Agata Szymczewska, Veriko Tchumburidze i in.

Współorganizatorem 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego jest Instytut Muzyki i Tańca.