Wersja do druku

Udostępnij

W wieku 79 lat zmarł prof. Zbigniewa Kalemba, założyciel Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach i pierwszy jego dziekan (1969-1981). W naszym kraju był pionierem wprowadzenia w mury uczelni muzycznych szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Zbigniew Kalemba urodził się w Mikołowie w 1936 roku. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu u prof. Zbigniewa Śliwińskiego.
Pierwsze kompozycje nagrał w 1954 roku z Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach. Współpracował jako pianista i kompozytor z orkiestrami Jerzego Haralda, Stefana Rachonia, Filharmonią Śląską, biorąc udział w wielu prestiżowych festiwalach krajowych i zagranicznych.

W latach 1965-1977 był kierownikiem zespołu muzycznego ”METRUM” przy Rozgłośni PR w Katowicach. W latach 1982-1990 był Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Państwowej Operetki Śląskiej w Gliwicach. Pragnąc rozszerzyć tradycyjny repertuar operetkowy, w 1984 roku utworzył Scenę Eksperymentalną. W 1983 roku, za jego staraniem, powstało Policealne Studium Wokalno-Baletowe, działające przy Operetce Śląskiej, kształcące adeptów scen muzycznych.

W 1959 roku objął funkcję dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Tychach, prowadząc jednocześnie klasę fortepianu. W latach 1962-1969 był zatrudniony w Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach, gdzie prowadził zespoły o profilu rozrywkowym oraz uczył fortepianu.

W 1968 roku związał się z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Katowicach (obecnie Akademią Muzyczną). Z jego inicjatywy w 1968 roku powstało Studium Muzyki Rozrywkowej, które rok później zostało przekształcone w jedyny w kraju samodzielny Wydział Muzyki Rozrywkowej. Przez 12 lat pełnił funkcję dziekana Wydziału i kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Prowadził równocześnie klasę aranżacji i kompozycji. Z katowicką uczelnią był czynnie związany do 2002 roku.

Wśród jego absolwentów znajdują się pedagodzy Instytutu Jazzu: prof. Andrzej Zubek, prof. Jerzy Jarosik, oraz Sławomir Kulpowicz, Stanisław Sojka i inni. Big-Band PWSM pod jego dyrekcją wystąpił na wielu znaczących festiwalach jazzowych, zdobywając laury.

Prowadził kursy interpretacji jazzowej w kraju i za granicą, przewodniczył w konkursach muzycznych, był konsultantem szkolnictwa artystycznego I i II st. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest twórcą ponad 300 kompozycji, w tym utworów symfonicznych a także muzyki filmowej m.in. do filmu ”Struktura kryształu” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.

 

źródło: polskieradio.pl