Wersja do druku

Udostępnij

Marek Tracz był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu  na Wydziale Pedagogicznym. Ukończył studia  w zakresie prowadzenia zespołów (1958) oraz Wydział Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury w zakresie dyrygentury w klasie prof. Adama Kopycińskiego (1963). Umiejętności dyrygenckie pogłębiał również pod kierunkiem Franca Ferrary podczas kursu mistrzowskiego w Accademia Chigiana w Sienie.

W latach 1972 – 1991 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Filharmonii Opolskiej.
Z jego inicjatywy w 1972 roku powstał festiwal Opolskie Dni Oratoryjne, co wynikało z jego szczególnego zamiłowania do wielkich form muzyki wokalno-instrumentalnej.  Na festiwalu prezentowano zarówno wielkie dzieła dawnych mistrzów m.in.: Mesjasz czy Samson G.F Haendla, Kantaty J.S Bacha, jak również utwory współczesnych kompozytorów: prawykonanie kantaty T. Natansona Opamiętajcie się czy prawykonanie R. Bukowskiego Pasji wg. św. Marka, powtórzone później z sukcesem przez orkiestrę i chór Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją M. Tracza na Vratislavii Cantans.

Kolejnym zainicjowanym przez niego opolskim festiwalem były Dni Młodych Kompozytorów, które stały się forum młodych artystów, umożliwiając debiut znanym i cenionym już dzisiaj artystom: P. Szymańskiemu, E. Knapik czy G. Krzanowskiej.

W tym okresie swojej kariery odbywał on również wiele tournee koncertowych w Europie Zachodniej z orkiestrą i chórem Filharmonii Opolskiej wykonując m.in. IX Symfonię L.van Beethovena,Requiem G. Verdiego, Stabat Mater K. Szymanowskiego.

Od roku 1965 Maestro Marek Tracz był pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a  1980 r. po przeprowadzeniu przewodu artystycznego uzyskał tytuł i stanowisko docenta. W roku 1981 w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów władz Uczelni, został Rektorem Akademii Muzycznej i urząd ten piastował do 1984 r.

W latach 1982-1990 M. Tracz był I Dyrygentem i Kierownikiem muzycznym Opery Wrocławskiej.  W tym okresie przygotował premiery m.in.: ” Król Roger” K. Szymanowskiego, „Faust” Ch. Gounoda czy „Tosca”  G. Pucciniego.

W 1989 roku powołał we Wrocławiu niestacjonarny zespół Opera Polska, z którym występował na scenach operowych w większości krajów europejskich, prowadząc wykonania dzieł Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Rossiniego, Wagnera, Bizeta i innych kompozytorów.

Na szczególne wyróżnienie zasługują zorganizowane w marcu 2005 w krajach Europy Zachodniej oraz w miastach Dolnego Śląska „Dni Pasyjne”- cykl koncertów prezentujących „Requiem” W.A. Mozarta wykonanych przez artystów zespołu Opery Polskiej pod dyrekcją Maestro Marka Tracza.

Dyrygował w wielu renomowanych ośrodkach muzycznych w Europie m.in. w Filharmonii Berlińskiej, w Filharmonii Monachijskiej, w Meistersingersaal w Norymberdze, w Tonhalle w Zurychu, w Musikhaus w Hamburgu, w Musikhaus w Wiedniu, w Teatro alla Maestranza w Sewilli.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się  w sobotę

13 lipca 2013 o godz. 13:00 w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu,

po czym nastąpi ceremonia pogrzebowa na parafialnym cmentarzu.

 

żródło: Agencja Artystyczna Pro Musica Sp. z o.o.