3 marca 2011 roku zmarł w wieku 78 lat Bohdan Pociej, wybitny krytyk muzyczny, muzykolog, autor wielu książek, artykułów i recenzji. Bohdan Pociej urodził się 17 stycznia 1933 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim polonistykę i muzykologię. Należał do najwybitniejszych polskich muzykologów, krytyków i pisarzy muzycznych. Był stałym współpracownikiem „Ruchu Muzycznego” (od 1959 r.), kwartalnika „Canor” oraz innych pism: „Tygodnika Powszechnego”, „Nowych Książek”, „Więzi”, „Znaku” i „Twórczości”. Współpracował również z Polskim Radiem, gdzie prowadził wiele audycji, m.in. „Bach – sztuka fugi”, „Dzieje muzyki w dźwięku”, „Rozważania o formie w epoce baroku”, „Duch polifonii średniowiecznej” oraz „Muzyka w sferze myśli”. Do najważniejszych publikacji książkowych autora należą: Klawesyniści francuscy (1969), Bach – muzyka i wielkość (1972), Idea, dźwięk, forma (1972), Lutosławski a wartość muzyki (1976), Szkice z późnego romantyzmu (1978), Mahler (1990) , Wagner (2004), Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego (2005).

Wersja do druku

Udostępnij