Wersja do druku

Udostępnij

Zachęcamy do udziału w I Kontrolowanym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny dla dzieci, który odbywa się w ramach cyklu Festiwal Kontrolowany. Pierwsza edycja Festiwalu poświęcona jest Witoldowi Lutosławskiemu.

Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu dla dzieci, przeznaczonego na zespół kameralny składający się z 2-10 wykonawców, o dowolnym doborze instrumentów (dopuszczalne dublowanie)
spośród następujących: flet, klarnet, saksofon altowy, trąbka, perkusja, akordeon, fortepian,
gitara, skrzypce, wiolonczela. Czas trwania kompozycji nie może przekroczyć 6 minut.

Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku. Termin zgłaszania utworów upływa 31 maja 2013 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2013, a wręczenie nagród oraz publiczna prezentacja zwycięskich utworów nastąpi podczas Festiwalu Kontrolowanego w 2014 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są TUTAJ.

Ideą Festiwalu Kontrolowanego jest rozpowszechnianie muzyki XX i XXI wśród najmłodszych jej odbiorców, na gruncie wykonawczym, interpretacyjnym i teoretycznym oraz poprzez bezpośredni kontakt z wybitnymi osobowościami muzycznymi.

Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

www.festiwalkontrolowanyradom.strefa.pl