Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne. Wspieranie realizacji spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy z nową oryginalną choreografią autorstwa choreografa niezatrudnionego w danej placówce.

 

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku  zagranicznych choreografów możliwa jest również adaptacja na potrzeby polskiego zespołu lub grupy uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało w Polsce zrealizowane. W ramach Programu wspierane są również projekty realizacji przez choreografa niezatrudnionego w danej placówce spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy.

 

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się do 31 marca 2018. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu w roku 2018 wynosi 150 000 zł.

 

Kontakt: Anna Čemeljić, anna.cemeljic@imit.org.pl, tel. 22 826 15 74

 

Dokumenty aplikacyjne:
Formularz aplikacyjny

Dokumenty rozliczeniowe:
Formularz rozliczeniowy

Do pobrania:
REGULAMIN

WZÓR umowy z IMiT

 

Ogłoszenie wyników