Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne. Wspieranie realizacji spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy z nową oryginalną choreografią autorstwa choreografa niezatrudnionego w danej placówce.

 

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku  zagranicznych choreografów możliwa jest również adaptacja na potrzeby polskiego zespołu lub grupy uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało w Polsce zrealizowane. W ramach Programu wspierane są również projekty realizacji przez choreografa niezatrudnionego w danej placówce spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy.

 

 

Nabór wniosków w V edycji Programu odbywa się od 15 października do 30 listopada 2016. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 28 lutego 2017.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu w roku 2017 wynosi 150 000 zł.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca

 

Kontakt: Anna Čemeljić – taniec@imit.org.pl

 

Do pobrania:
REGULAMIN

WZÓR umowy z IMiT


Dokumenty aplikacyjne:
Formularz aplikacyjny
Budżet projektu

Dokumenty rozliczeniowe:
Formularz rozliczeniowy
Mierniki
Wydatki
Wykaz dokumentów

 

PROTOKÓŁ z obrad komisji