Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków wraz z odwołaniami do programu Zamówienia kompozytorskie. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Decyzją Ministra w trybie odwoławczym środki finansowe przyznano 14 projektom.

Łącznie w programie Zamówienia kompozytorskie 2023 dofinansowane zostaną 72 zadania na łączną kwotę dofinansowań: 2.488.646,00 zł.


Strategicznym celem programu Zamówienia kompozytorskie jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

W ramach programu realizowane są projekty o bardzo szerokim spektrum gatunkowym: powstają utwory zaliczane do tzw. muzyki klasycznej tworzonej współcześnie i spektakle teatru muzycznego, a także przedsięwzięcia łączące różne gatunki muzyczne (np. muzyka popularna i tradycyjna) lub transdyscyplinarne projekty z pogranicza muzyki i sztuk performatywnych lub wizualnych.

Muzyka, która powstaje dzięki Zamówieniom kompozytorskim, ma w założeniu nie tylko rozbrzmiewać w salach koncertowych dużych miast, wpisując się w najnowszą historię muzyki artystycznej, lecz także docierać do mniejszych ośrodków i do mniej wyspecjalizowanej publiczności, stając się ważnym narzędziem edukacji artystycznej.