Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Zamówienia kompozytorskie. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 56 projektów o łącznej wartości na lata 2021–2022: 1 466 800,00 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakładce Programy Ministra 2021 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 22 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela Aleksandra Żemła (aleksandra.zemla@imit.org.pl)

Celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem programu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

Do pobrania

Wyniki naboru

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT A

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT B

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION A

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION B


UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT–TWÓRCA – WARIANT A (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR – OPTION A (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA – WARIANT B (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR – OPTION B (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-WYKONAWCA (muzyk, reżyser, aktor, tancerz)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-PERFORMER (musician, director, actor, dancer)

eZAMÓWIENIA – Przewodnik dla Beneficjentów

UMOWA Z MKiDN – formaty, kodeki

UMOWA z MKiDN – lista metadanych

Ogłoszenia archiwalne

29 października 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zamówienia kompozytorskie 2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem strategicznym programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

Regulamin programu jest  dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKIDN 2021 oraz na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce Działalność – Programy Ministra.

Wnioski do programu Zamówienia kompozytorskie 2021 mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 2 300 000 zł.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Żemła (887 024 118, aleksandra.zemla@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja

Wytyczne

Instrukcja krok po kroku

Wniosek wzorcowy

Jak poprawnie oszacować wnioskowaną kwotę