Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu Zamówienia kompozytorskie jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.


Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach MKiDN 2020 wprowadzono zmiany ułatwiające realizację projektów w trakcie obowiązywania stanu epidemii. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, dostępnymi w Dokumentach do pobrania.


9 kwietnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Zamówienia kompozytorskie 2020–2021. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Dofinansowanie otrzymało 14 podmiotów.

Łącznie w ramach programu Zamówienia kompozytorskie 2020–2021 zostanie zrealizowanych 96 projektów o wartości  2 780 210 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKiDN 2020 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w części Dokumenty do pobrania.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. zmian w programach MKiDN 2020

Wyniki naboru z odwołaniami


OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT A

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT B

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION A

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION B

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA  WARIANT A (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR  OPTION A (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA  WARIANT B (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR  OPTION B (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-WYKONAWCA (muzyk, reżyser, aktor, tancerz)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-PERFORMER (musician, director, actor, dancer)


eZAMÓWIENIA – Przewodnik dla Beneficjentów

UMOWA Z MKiDN – formaty, kodeki

UMOWA z MKiDN – lista metadanych

UMOWA z MKiDN – załącznik nr 2 (wraz ze wzorem pierwszych dwóch stron przyszłej partytury)

REGULAMIN I SPECYFIKACJA

WYTYCZNE

JAK POPRAWNIE OSZACOWAĆ WNIOSKOWANĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MKIDN

WNIOSEK WZORCOWY

REGULAMIN I SPECYFIKACJA

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela:

Aleksandra Żemła – e-mail: aleksandra.zemla@imit.org.pl.

Opis programu:

Celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem programu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.


Ogłoszenie archiwalne

16 października 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło 9. edycję programu Zamówienia kompozytorskie 2020– 2021. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

W 9. edycji w Regulaminie programu Zamówienia kompozytorskie pozostały zmiany, które pojawiły się w 4. i 5. edycji programu na prośbę środowiska muzycznego. Są to:

1) dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot.

W pierwszym wariancie (A) zasady podziału pozostały w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany;

2) wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach.

Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152 000,00 złotych w przypadku zamówienia, prawykonania i dwóch powtórzeń dzieła dla kategorii dzieł A-F oraz do 224 000,00 złotych w przypadku zamówienia, prawykonania i dwóch powtórzeń dzieła dla kategorii dzieł G. Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpływa na zwiększenie części kompozytorskiej.

Wnioski do programu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami na lata 2020–2021 wynosi 2 300 000 złotych.

Nabór wniosków potrwa do 29 listopada 2019 roku.

Uproszczeniu ulega w tym roku procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku). Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.