Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do 8. edycji Programu „Zamówienia kompozytorskie” zostały opublikowane 22 marca 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostały wybrane 63 projekty o łącznej wartości 1.724.750,- zł. Dofinansowanie MKiDN zostało przyznane dla Wnioskodawców i dzieli się ono na honoraria dla twórców oraz koszty związane z prawykonaniem (oraz z ewentualnymi powtórzeniami).

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2019 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMiT w zakładce Działalność – Programy Ministra.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 01 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem systemu EBOI (
https://esp.mkidn.gov.pl/).

Program „Zamówienia kompozytorskie 2019-2020” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 29 października 2018 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach dotychczasowych siedmiu edycji Programu zostało zamówionych ponad 600 nowych utworów u ponad 300 kompozytorów (polskich i zagranicznych).

LISTA WYNIKÓW NABORU