Wersja do druku

Udostępnij

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań do Programu „Zamówienia kompozytorskie 2017-2018” została opublikowana 10 maja 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2017 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMiT w zakładce programy – programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2017-2018.

Podczas naboru do Programu wpłynęły łącznie 253 wnioski o dotację, które oceniał powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Zespół Sterujący w składzie: Andrzej Dziadek, Łukasz Borowicz, Ewa Szczecińska i Marcin Trzęsiok. W trybie odwoławczym złożonych zostało 114 odwołań. Spośród nich Minister pozytywnie rozpatrzył 20.

W ramach Programu „Zamówienia kompozytorskie 2017-2018” zostaną zrealizowane 92 projekty o łącznej wartości 2.317.500,- zł.

Program „Zamówienia kompozytorskie” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 października 2016 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach dotychczasowych pięciu edycji Programu zostało zamówionych 448 nowych utworów u 257 kompozytorów (polskich i zagranicznych).

 

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ