Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do 5. edycji Programu Ministra 2016 „Kolekcje” – Priorytet „Zamówienia kompozytorskie” zostały opublikowane 7 marca 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 59 projektów o łącznej wartości 2 miliony złotych. Ze względu na fakt, iż planowany budżet programu wynosi 2 miliony złotych, a łączna wartość wnioskowanych dotacji przekroczyła 10,5 milionów złotych, Zespół podczas obrad podjął jednomyślną decyzję, iż w przypadku powtarzających się nazwisk kompozytorów uczestniczących w naborze, rekomendację Zespołu uzyska tylko jeden wniosek z tym kompozytorem, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2016 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMiT w zakładce Programy – Programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2016-2017.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 17 marca 2016 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Priorytet „Zamówienia kompozytorskie” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 października 2015 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach dotychczasowych czterech edycji programu zostały zamówione 372 nowe utwory u 235 kompozytorów (polskich i zagranicznych).

 

WYNIKI NABORU