Wersja do druku

Udostępnij

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań do Programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie została opublikowana 04 marca 2015 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2015 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMiT w zakładce Programy – Programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2015-2016.

Podczas naboru do Priorytetu wpłynęło łącznie 213 wniosków, które oceniał powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół Sterujący w składzie: Adam Sławiński, Eugeniusz Knapik, Joanna Grotkowska, Łukasz Borowicz i Zbigniew Bagiński.

W trybie odwoławczym złożonych zostało 51 wniosków. Spośród nich Minister pozytywnie rozpatrzyła 9. W ramach Priorytetu Zamówienia kompozytorskie 2015-2016 zostanie zrealizowanych 99 projektów o łącznej wartości 2.196.400,- zł.

Priorytet Zamówienia kompozytorskie został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 października 2014 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach dotychczasowych trzech edycji zostało zamówionych 280 nowych utworów u 192 kompozytorów (polskich i zagranicznych).

 

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ