Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Animacja współpracy polskich zespołów tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zespołów o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Umożliwienie realizacji spektakli dyplomowych z nową oryginalną choreografią autorstwa choreografa niezatrudnionego w danej placówce przez Ogólnokształcące Szkoły Baletowe oraz państwowe szkoły wyższe kształcące profesjonalnych tancerzy.

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zespołem. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku  zagranicznych choreografów możliwa jest również adaptacja na potrzeby polskiego zespołu uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało w Polsce zrealizowane.

W ramach Programu wspierane są również projekty realizacji przez choreografa niezatrudnionego w danej placówce spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy.

 

Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 18 marca do 30 kwietnia 2016. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 20 maja 2016.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu w roku 2016 wynosi 150 000 zł.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańc

 

Do pobrania:
REGULAMIN

Dokumenty aplikacyjne:
Formularz aplikacyjny
Budżet projektu

Dokumenty rozliczeniowe:
Formularz rozliczeniowy
Mierniki
Wydatki
Wykaz dokumentów

 

Protokół z obrad komisji
Protokół z dodatkowego posiedzenia komisji