Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Animacja współpracy polskich zespołów tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zespołów o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Umożliwienie realizacji spektakli dyplomowych z nową oryginalną choreografią autorstwa choreografa niezatrudnionego w danej placówce przez Ogólnokształcące Szkoły Baletowe oraz państwowe szkoły wyższe kształcące profesjonalnych tancerzy.

 

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zespołem. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku autorów zagranicznych możliwa jest również adaptacja na potrzeby polskiego zespołu uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało w Polsce zrealizowane.

W ramach Programu wspierane są również projekty realizacji przez choreografa niezatrudnionego w danej placówce spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu Zamówienia choreograficzne w roku 2015 wynosi 180 000 zł.

Nabór wniosków w III edycji Programu odbywa się od 17 października do 15 grudnia 2014.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2015.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca                                                          
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Formularz rozliczeniowy


PROTOKÓŁ z obrad komisji