Wersja do druku

Udostępnij

Zakończył się Rok Feliksa Nowowiejskiego, Rok ustanowiony formalnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 2016, ale trwający naprawdę pełne dwa lata ze względu zbieżność rocznicy śmierci i urodzin twórcy „Roty”. Dzięki temu udało się zorganizować jeszcze więcej wspaniałych koncertów, zrealizować dodatkowe nagrania, opublikować nowe książki i nuty. Z pewnością były to dwa lata niezwykłej aktywności artystycznej, naukowej i edukacyjnej związanej z Nowowiejskim.

Nieco zapomniana twórczość kompozytora ujawniła w ostatnim czasie swoje bogactwo, nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe. Wykonywane niezmiernie rzadko oratoria „Powrót syna marnotrawnego” czy „Znalezienie Krzyża Świętego”, opera „Legenda Bałtyku”, II i III Symfonia, uwertura do „Króla wichrów” czy „Śmierć Ellenai” pokazały mistrzostwo Nowowiejskiego w zakresie formy, faktury i kolorystyki. Nowe nagrania utworów organowych, w tym podwójnie całego kompletu Symfonii, utrwaliły prestiż twórcy jako znakomitego znawcy tego instrumentu. Szereg koncertów z muzyką chóralną udowodnił, że po te kompozycje mogą sięgać nie tylko chóry zawodowe, ale także te amatorskie. Dobrze, że Nowowiejski przestał być kojarzony wyłącznie z „Rotą”.

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego dziękuję za powierzenie nam tej trudnej misji koordynacji Roku. Dziękuję wszystkim partnerom zaangażowanym w Rok Nowowiejskiego, członkom Grupy roboczej i współpracownikom Biura Obchodów. Bez państwa zaangażowania i profesjonalizmu zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe.

Andrzej Kosowski
Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Koordynator Roku Nowowiejskiego

 

Więcej o obchodach Roku Nowowiejskiego na stronie www.nowowiejski2017.pl.