Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie zawiadamiamy, że konkurs na identyfikację wizualną Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca został zakończony.

Komisja konkursu po zapoznaniu się z przedstawionymi propozycjami z uwzględnieniem spełnienia warunków opisanych w pkt. III regulaminu konkursu, czytelności komunikatu, walorów estetycznych, walorów kompozycyjnych oraz możliwości technologicznych eksploatowania Identyfikacji na różnych obszarach, postanowiła zamknąć konkurs bez wyłonienia zwycięzcy.

Dziękujemy Państwu za udział.