Wersja do druku

Udostępnij

„ARCANGELO  CORELLI  I  JEGO  SPADKOBIERCY”

6-14 lipca 2013  Warszawa


XX  jubileuszowy  kurs  mistrzowski  wykonawstwa  muzyki  dawnej  o  ustalonej,  wieloletniej renomie,  z udziałem najwybitniejszych pedagogów z kraju i zagranicy. Program kursu wypełnia dotkliwą lukę w ofercie szkolnictwa muzycznego wszystkich szczebli w Polsce, w nikłym stopniu oferującego możliwość zapoznania się uczniów z historyczną praktyką wykonawczą w zakresie śpiewu i gry na dawnych instrumentach. Od wielu dekad wykonawstwo „historycznie poinformowane” jest standardem, wynikającym z przekonania, że muzyka dawnych epok może zabrzmieć adekwatnie tylko w oparciu o rzetelną wiedzę dotyczącą dawnych praktyk wykonawczych, możliwych do odtworzenia na podstawie źródeł – traktatów teoretycznych, podręczników, relacji, krytyki, ikonografii itp. W zajęciach Akademii nacisk kładzie się nie tylko na praktykę w zakresie poszczególnych specjalności, ale także na interdyscyplinarność oraz umiejętność zespołowej pracy instrumentalistów i śpiewaków, wraz z pedagogami.

Dyrektor Artystyczny – Agata Sapiecha

Organizator: Fundacja Concert Spirituel

Partner wydarzenia – Instytut Muzyki i Tańca

Szczegółowe informacje: www.mlamd.pl