Wersja do druku

Udostępnij

Pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się XIII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego 2013.

Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.

Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony z 3 do 5 instrumentów: 1 flet, 1 obój, 1 klarnet, perkusja (1 wykonawca), 1 fortepian, 1 akordeon, 2 skrzypiec, 1 altówka, 1 wiolonczela,  bez udziału dyrygenta, z ewentualnym zastosowaniem taśmy. Użycie środków live electronics nie będzie akceptowane. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

Partytura, wraz ze szczegółowa informacją o kompozytorze, winna być oznaczona godłem i nadesłana anonimowo na adres PTMW. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 200 zł. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW. Czeki nie będą akceptowane.

Jury konkursu: Paul Patterson (Wielka Brytania), Jacek Rogala (Polska), Lidia Zielińska (Polska).

Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 28 listopada 2013 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 15 sierpnia 2013

SUMA NAGRÓD: 24.000 złotych

I nagroda – 12.000 zł

II nagroda – 8.000 zł

III nagroda – 4.000 zł

Fundatorzy Nagród: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Polskie Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski

Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w REGULAMINIE, który dostępny jest na stronie internetowej PTMW:

www.ptmw.art.pl

Źródło: PTMW