Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 5-12 lutego 2015 roku w Warszawie odbędzie się X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego. Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Do konkursu zostało zakwalifikowanych 49 wiolonczelistów urodzonych po 31 stycznia 1991 roku, pochodzących z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, Australii i Ameryki Południowej. Polskę będzie reprezentować siedmioro uczestników (Dominik Frankiewicz, Maciej Kułakowski, Aleksandra Lelek, Jan Lewandowski, Maria Orłowska, Zuzanna Sosnowska, Katarzyna Stasiewicz). Wśród Laureatów zostanie rozdzielona kwota nie mniejsza niż 15.000 Euro. Jednym z obowiązkowych utworów do wykonania w drugim etapie konkursu będzie napisana na zamówienie organizatora kompozycja Pawła Mykietyna Bourrée.
Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie: Tsuyoshi Tsutsumi (przewodniczący) – Japonia, Andrzej Bauer – Polska, Jesus Castro-Balbi – Stany Zjednoczone, Louise Hopkins – Wielka Brytania, Danjulo Ishizaka – Niemcy, Yuri Laniuk – Ukraina, Kazimierz Michalik – Polska, Jans Peter Maintz – Niemcy i Daniel Veis – Czechy.

Celem Konkursu, pierwszego i jak dotąd jedynego tego typu wydarzenia w Polsce, jest umożliwienie młodym, polskim artystom zaprezentowania się przed wybitnymi, polskimi i zagranicznymi wiolonczelistami i pedagogami, porównanie ich sztuki wykonawczej z kolegami – muzykami z całego świata, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz gromadzenie doświadczeń i przygotowanie do udziału w największych konkursach wiolonczelowych na świecie. Program przesłuchań zawiera wszystkie utwory wiolonczelowe Witolda Lutosławskiego (artyści zakwalifikowani do finału mają unikalną szansę wykonania Koncertu wiolonczelowego z orkiestrą) oraz daje uczestnikom możliwość wyboru kompozycji spośród najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych utworów wiolonczelowych w szerokim zakresie stylistycznym od baroku do muzyki współczesnej. Laureatami nagrody głównej dotychczasowych edycji zostali: Anna Tyka, Danjulo Ishizaka, Bartosz Koziak, Julian Steckel, Kenji Nakagi, Marcin Zdunik, Philip Higham, Tomasz Daroch i Chiara Enderle. W jury zasiadali m.in. Mścisław Rostropowicz, Kazimierz Michalik, Krzysztof Penderecki, Roman Jabłoński, Andrzej Bauer, Ivan Monighetti, Stanisław Firlej, Elias Arizcuren, Julius Berger, Karine Georgian, Tsuyoshi Tsutsumi, Philippe Muller, Kazimierz Kord, Daniel Veis i Tomasz Strahl.

Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów oraz Instytut Muzyki i Tańca. Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.