Wersja do druku

Udostępnij

30 kwietnia każdego roku, na mocy decyzji Konferencji Generalnej UNESCO, począwszy od roku 2012 obchodzony będzie Światowy Dzień Jazzu. Z tej okazji w Muzeum Plakatu w Wilanowie zaprezentowana zostanie wystawa pod nazwą „Najpiękniejsze plakaty i okładki jazzowe”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 30 kwietnia o godz. 15.00. W programie także występ angielskiego trębacza i wokalisty Marka Shepherda.

Na ponad 100 ekspozycjach przedstawione zostaną impresje graficzne związane z jazzem tak najwybitniejszych Polskich twórców o renomie międzynarodowej jak: Jerzy Skarżyński, Waldemar Świerzy, Eryk Lipiński, Henryk Tomaszewski, Jan Sawka, Rafał Olbiński, Rosław Szaybo, Lech Majewski, Marek Karewicz, Wojciech Fangor, Franciszek Starowieyski, Jan Młodożeniec. Na wystawie zaprezentowanych zostanie także 20 okładek jazzowych Marka Karewicza.

Polska kultura ma do zaprezentowania unikaną kolekcję plakatów i okładek płytowych, które mogłyby być ozdobą każdej tego typu kolekcji na świecie.

Światowy Dzień Jazzu (International Jazz Day) ustanowiony przez UNESCO ma na celu podniesienie świadomości społeczności międzynarodowych na temat sztuki jazzu, jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz podkreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej przyczyniającego się do promocji dialogu międzykulturowego, poszanowania praw człowieka oraz eliminowania dyskryminacji społecznych. Święto jazzu  ma na celu ukazanie wartości jazzu jako pięknej muzyki dającej ludziom radość i satysfakcję.

Światowy Dzień Jazzu adresowany jest do tych wszystkich, dla których jazz jest wartością wspólną, łączącą różne narodowe doświadczenia muzyczne. Szczególnie istotne jest zachęcanie do udziału w obchodach młodych ludzi w szkołach i stowarzyszeniach młodzieżowych w celu upowszechnienia tradycyjnych wartości jazzu zastępowanych coraz częściej produktami komercyjnym

 

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Fundacja Jazz Jamboree