Wersja do druku

Udostępnij

17 maja 2016 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się dodatkowe posiedzenie komisji opiniującej dwa wnioski złożone do Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy, w sprawie których komisja poprosiła Wnioskodawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

 

Skład komisji opiniującej:

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny
Barbara Sier-Janik – ekspert niezależny
Joanna Szymajda – Instytut Muzyki i Tańca

 

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Komisja pozytywnie oceniła 1 wniosek, który spełnił wszystkie formalne i merytoryczne wymagania regulaminowe, biorąc pod uwagę adekwatność założeń przedstawionego projektu do celów Programu, spójność indywidualnej ścieżki przekwalifikowania zawodowego i konsekwencję w jej realizacji oraz wysoki poziom motywacji Wnioskodawcy. Komisja z przyczyn formalnych odrzuciła 1 wniosek, który nie spełniał zawartych w regulaminie Programu warunków dotyczących wymaganego udokumentowanego stażu pracy w charakterze zawodowego tancerza wykonawcy tańca artystycznego.

Przyznane zostało stypendium na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: pedagog tańca, realizator muzyki.

 

Do pobrania:

Protokół z dodatkowego posiedzenia komisji