Wersja do druku

Udostępnij

23 marca 2020 odbyło się zdalne posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone w pierwszym naborze do V edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Zostało złożonych pięć wniosków. Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię komisji. Wnioski spełniły wszystkie wymagania regulaminowe.

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach:

fizjoterapeuta i trener jogi

pośrednik w obrocie nieruchomościami

prawnik, grafolog, biegły sądowy ds. pismoznawstwa

rolnik ekologiczny

kierowca zawodowy.

Wyniki do pobrania i więcej informacji na temat programu i  tutaj.