Wersja do druku

Udostępnij


Dziękujemy bardzo wszystkim projektantom, studiom i agencjom, które wzięły udział w pierwszym etapie konkursu na nową identyfikację Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Otrzymaliśmy ponad 130 zgłoszeń. Posiedzenie jury odbyło się 25 stycznia – następnego dnia po upływie terminu składania portfolio.

Zaproszenie do udziału w drugim etapie otrzymały 4 podmioty. Kwota odstępnego za przygotowane projekty pozostaje bez zmian.

Do drugiego etapu przechodzą (w kolejności alfabetycznej)

  • Headmade Studio
  • Marta Gawin
  • UVMW
  • Zespół Wespół

Serdecznie gratulujemy!


Wszystkie studia potwierdziły swój udział w drugim etapie konkursu. Studia te na przygotowanie następnych materiałów mają czas do 21.02.2019. 


W drugim etapie do przygotowania są:

a. proponowany logotyp NIMiT

b. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki

c. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie rollupu

Kluczowe informacje przekazane są w briefie.

Przez cały czas trwania drugiego etapu do dyspozycji jest koordynatorka konkursu, Lena Mitkowa, która odpowie na wszelkie pytania związane z konkursem i przekaże odpowiedzi wszystkim studiom.