Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Zamówienia kompozytorskie. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 56 projektów o łącznej wartości na lata 2021–2022: 1 466 800,00 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakładce Programy Ministra 2021 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 22 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela Aleksandra Żemła (aleksandra.zemla@imit.org.pl)

Celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem programu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

Więcej informacji w zakładce programu.

Do pobrania

Wyniki naboru