Wersja do druku

Udostępnij

3 marca 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Zamówienia kompozytorskie. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostały wybrane 82 projekty na lata 2020–2021 o łącznej wartości 2 449 440 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKiDN 2020 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca (poniżej).

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 13 marca 2020 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem programu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

WYNIKI_NABORU.pdf