Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do programu Scena dla tańca 2021.

Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem programu Scena dla tańca 15 kwietnia 2021 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

W wyniku prac eksperckich w programie Scena dla tańca edycja 2021 Komisja zarekomendowała do dofinansowania, a zastępca dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom (lista wniosków w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):   

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Rekomendowana kwota dofinansowania

1 Ełckie Centrum Kultury Powrót 35 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

2 Fundacja Na Marginesie CICHA! 39 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

3 Fundacja Nowszego Teatru Pokazy spektaklu „Odyseja” 40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

4 Fundacja Performat Online’owa scena dla rodzinnego tańca 40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

5 Kielecki Teatr Tańca BRODZIĆ PO WODZIE 24 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

6 Stowarzyszenie JEST CZŁOWIEK Eksploatacja spektaklu „Sticky Fingers Club” 40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

7 Wałeckie Centrum Kultury Obecni w tańcu 32 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

Łącznie:   250 000,00 zł

Do pobrania
Wyniki naboru