Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do Programu „Muzyka” zostały opublikowane 8 marca 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 107 projektów o łącznej wartości dofinansowania w roku 2019 13.271.841,- złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2019 – „Muzyka” oraz na stronie IMiT w zakładce Działalność – Programy Ministra – „Muzyka”.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 18 marca 2019 roku za pośrednictwem systemu EBOI (
https://esp.mkidn.gov.pl/).

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk oraz trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

LISTA WYNIKÓW NABORU