Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Muzyka. Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.

Ogółem do programu zostało złożonych 1369 wniosków. Decyzją ministra do realizacji zostało wybranych 138 projektów o łącznej wartości 13 814 184,00 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 23 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Więcej informacji w zakładce programu.

Do pobrania

Wyniki naboru