Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do 1. edycji Programu „Muzyczny ślad” zostały opublikowane 22 czerwca 2018 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostały wybrane 33 projekty o łącznej wartości 1.005.800,- złotych.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2018 – Muzyczny ślad oraz na stronie IMiT w zakładce Programy – Programy ministra – Muzyczny ślad 2018.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 02 lipca 2018 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Program „Muzyczny ślad 2018” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 26 lutego 2018 roku. Jego celem jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

LISTA WYNIKÓW NABORU