Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do czwartej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o naborze wpłynęło 8 aplikacji.

Komisja wewnętrzna Instytutu Muzyki i Tańca dokonała wnikliwej oceny złożonych aplikacji i zarekomendowała 1 wniosek, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej tj.: termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz kryteria oceny merytorycznej tj.: spójność i wartość koncepcji artystycznej projektu, dotychczasowy dorobek oraz doświadczenie choreografa i tancerzy.

Niestety, z przyczyn formalnych pozostałe 7 aplikacji podlegało odrzuceniu. Ponieważ konkurs jest finansowany ze środków publicznych Instytut Muzyki i Tańca jest zobowiązany w sposób szczególny przestrzegać ustanowionych i publicznie ogłoszonych zasad konkursu. Z uwagi na to oraz w celu zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji wszystkich aplikujących nie ma możliwości przeprowadzenia naboru uzupełniającego ani wezwania do uzupełnienia braków formalnych złożonych wniosków. Wszyscy aplikujący mieli taki sam czas i możliwości przygotowania i złożenia wniosku, dlatego też komisja podjęła decyzję o przyjęciu wyłącznie jednej aplikacji, która spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Jednocześnie Instytut Muzyki i Tańca informuje, że przedstawiciele Partnera programu – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L – również pozytywnie ocenili rekomendację Instytutu i przyjęli do realizacji projekt rezydencyjny pani Katarzyny Baran.

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za zgłoszenia do edycji programu w 2021 roku.