Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do trzeciej edycji Programu Ministra 2014 Kolekcje – Priorytet Zamówienia kompozytorskie zostały opublikowane 3 lutego 2014 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 95 projektów o łącznej wartości 2 miliony złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2014 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMIT w zakładce Programy – Programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2014-2015.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 13 lutego br. za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Priorytet Zamówienia kompozytorskie został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 września 2013 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej.

 

WYNIKI NABORU