Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu Scena dla tańca w dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu, opiniującego wnioski złożone do VIII edycji programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Przewodniczący Zespołu – Aleksandra Dziurosz – Z-ca Dyrektora IMiT
  2. Członek Zespołu – Marta Michalak – pracownik IMiT
  3. Członek Zespołu – Anna Čemeljić – pracownik IMiT, protokolantka
  4. Członek Zespołu – Katarzyna Aleksander-Kmieć – ekspert zewnętrzny
  5. Członek Zespołu – Paulina Wycichowska – ekspert zewnętrzny
  6. Członek Zespołu – Tomasz Wygoda – ekspert zewnętrzny

Do programu zgłosiło swe aplikacje 28. Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u – Panią Martę Michalak. W żadnym ze złożonych wniosków nie stwierdzono braków, uchybień i błędów dyskwalifikujących za niezgodność regulaminową. Wszystkie wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej.

Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Zespołu opiniującego.

W wyniku prac eksperckich postanowiono, że dofinansowanie projektów w VIII edycji programu nr 1(8)/T/2018 Scena dla tańca otrzymują:

 

1. Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

projekt: After Before – tournée spektaklu z udziałem młodzieży

kwota dofinansowania: 35 000 zł

 

2. Fundacja Ciało/Umysł

projekt: SIDEWAYS RAIN TOURNÉE z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca 2018

kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

 

3. Fundacja Fair Play Crew

projekt: Seriously Funny

kwota dofinansowania: 39 860,00 zł

4. Fundacja Serce dla Tańca

projekt: Wrocławski Teatr Tańca

kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

 

5. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

projekt: Można / w ruchu

kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

6. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

projekt: Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń

kwota dofinansowania: 39 860,00 zł

 

7. Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

projekt: Wieczory dziadowskie: Tryptyk

kwota dofinansowania: 39 998,46 zł

 

Projekty pozostałych wnioskodawców, których w tegorocznej edycji programu Scena dla tańca nie objęto dofinansowaniem:


1. Biuro Festiwalowe Impart 2016

projekt: I’m part of – Scena dla tańca 2018

2. Dance [SIC!]Association (Sopocki Teatr Tańca)

projekt: R/EWOLUCJE

 

3. Fundacja EDF Polska

projekt: RYBNIK_inspirujemy tańcem

 

4. Fundacja Kino Tańca

projekt: DUCH_OWOść TAŃCA W TEATRZE NOWYM

 

5. Fundacja Performat

projekt: DY/FUZJE – interwencje choreograficzne

 

6. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Regionalnych

projekt: Jestem Helena

 

7. Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA

projekt: Absolutely Fabulous Women

 

8. Fundacja Scena Współczesna

projekt: Pozawarszawskie Zawirowania


9. Fundacja Śląskiego Teatru Tańca

projekt: Let it be – poBYT zorganizowany

 

10. Fundacja Żywego Słowa SKACZĄCY SŁOŃ

projekt: POLES APART

 

11. Hothaus – Fundacja Wojciecha Terechowicza

projekt: Przeszłość i przyszłość mechaniczna

 

12. Klub rekreacyjno-sportowy FairPlayce

projekt: Pokolenie Patchwork

 

13. Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

projekt: Lubuski dla Tańca

 

14. Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych

projekt: BUTOHPOLIS

 

15. STOWARZYSZENIE TEATR DADA VON BZDÜLOW

projekt: Taniec w teatrze

 

16. Stowarzyszenie Amareya Art

projekt: Scena dla Tańca 2018 – NIEZALEŻNA

 

17. Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca

projekt: Singulare

 

18. Stowarzyszenie ON/OFF

projekt: taniec: przestrzenie

 

19. Stowarzyszenie Scena 96

projekt: Prezentacje spektaklu Bataille i świt nowych dni

 

20. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

projekt: Pamiętam, że Pina…

 

21. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

projekt: Balet – objawienia


Wszystkich już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. Informujemy jednocześnie, że przewidujemy korekty w formule i regulaminie konkursowym.