Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu Zamówienia Choreograficzne w dniu 28 stycznia 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu opiniującego wnioski złożone do VII edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Członkini Komisji –  Anna Hop – ekspertka zewnętrzna, choreografka, tancerka Polskiego Baletu Narodowego
  • Członek Komisji – Robert Bondara – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel wytypowany przez Radę Programową Departamentu Tańca IMIT
  • Członek Komisji – Wacław Gaworczyk – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Sekcji Tańca i Baletu ZASP
  • Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu

Do programu zgłosiło aplikacje osiemnastu Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez:

  • Fundację Rezonanse Kultury,
  • Grab Art Foundation,
  • Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „nie Po Drodze”,
  • Stowarzyszenie Klub Tańca Sportowego Efekt

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Zamówienia choreograficzne nr 4(7)/T/2019 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

Wniosek Fundacji Ciało/Umysł został wycofany na prośbę Wnioskodawcy i również nie podlegał ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania w VII edycji Programu nr 4(7)/T/2018 Zamówienia Choreograficzne następujące projekty:  

1. Kielecki Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: Intercepted / Przechwycone

kwota dofinansowania: 39 100 zł

2. Polski Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca

kwota dofinansowania: 60 200 zł

3. Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: The Entrance

kwota dofinansowania: 46 060 zł

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:

1. Kielecki Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: Intercepted / Przechwycone

kwota dofinansowania: 39 100 zł

2. Polski Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca

kwota dofinansowania: 60 200 zł

3. Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: The Entrance

kwota dofinansowania: 46 060 zł

Projekty pozostałych wnioskodawców, których w tegorocznej edycji programu Zamówienia Choreograficzne  nie objęto dofinansowaniem:

 

1. Balet Dworski Cracovia Danza

Tytuł spektaklu: Premiera spektaklu barokowego „Podróże kota w butach”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 63 000,00 zł

2. Centrum Kultury w Lublinie

Tytuł spektaklu: In/Out/On/Off

Wnioskowana kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

3. Fundacja „performa”

Tytuł spektaklu: SKOK

Wnioskowana kwota dofinansowania: 73 700,00 zł 

4. Fundacja Przetwórnia Sztuki- Grupa LineAct

Tytuł spektaklu: HIDE AND SEEK

Wnioskowana kwota dofinansowania: 74 900,00 zł

5. Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala”

Tytuł spektaklu: Numbers

Wnioskowana kwota dofinansowania: 53 000,00 zł

6. Fundacja Scena Współczesna

Tytuł spektaklu: Realizacja przedstawienia zespołu Zawirowania ” Looking for Asylum” w choreografii Valerie Green

Wnioskowana kwota dofinansowania: 59 000,00 zł

7. Opera Nova w Bydgoszczy 

Tytuł spektaklu: Karnawał zwierząt

Wnioskowana kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

8. Ośrodek Praktyk Choreograficznych

Tytuł spektaklu: _[disclosure]

Wnioskowana kwota dofinansowania: 22 360,00 zł

9. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Tytuł spektaklu: „Harnasie”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

10. Stowarzyszenie Teatralne CHOREA

Tytuł spektaklu: STILL/RESTLESS

Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 477,00 zł

Wszystkich już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.