Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu Zamówienia choreograficzne w dniu 28 stycznia 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu opiniującego wnioski złożone do VII edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkini Komisji –  Anna Hop – ekspertka zewnętrzna, choreografka, tancerka Polskiego Baletu Narodowego
2. Członek Komisji – Robert Bondara – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel wytypowany przez Radę Programową Departamentu 3. Tańca IMIT
3. Członek Komisji – Wacław Gaworczyk – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Sekcji Tańca i Baletu ZASP
4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu

Do programu zgłosiło aplikacje osiemnastu Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez:

– Fundację Rezonanse Kultury,
– Grab Art Foundation,
– Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej„nie Po Drodze”,
– Stowarzyszenie Klub Tańca Sportowego Efekt

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Zamówienia choreograficzne nr 4(7)/T/2019 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej. Wniosek Fundacji Ciało/Umysł został wycofany na prośbę Wnioskodawcy i również nie podlegał ocenie merytorycznej. Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania w VII edycji Programu nr 4(7)/T/2018 Zamówienia choreograficzne następujące projekty:

1. Kielecki Teatr Tańca
Tytuł spektaklu: Intercepted / Przechwycone
kwota dofinansowania: 39 100 zł

2. Polski Teatr Tańca
Tytuł spektaklu: „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca
kwota dofinansowania: 60 200 zł

3. Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca

Tytuł spektaklu: The Entrance

kwota dofinansowania: 46 060 zł

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:

1. Kielecki Teatr Tańca
Tytuł spektaklu: Intercepted / Przechwycone
kwota dofinansowania: 39 100 zł

2. Polski Teatr Tańca
Tytuł spektaklu: „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca
kwota dofinansowania: 60 200 zł

3. Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca
Tytuł spektaklu: The Entrance

kwota dofinansowania: 46 060 zł

 

Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.

Pełne informacje o posiedzeniu dostępne są w zakładce programy/departament tańca.