Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu Myśl w ruchu w dniu 11 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do VII edycji Programu. Publikujemy wyniki naboru.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkini Komisji –  Małgorzata Borowiec – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Centrum Edukacji Artystycznej,
2. Członkini Komisji – Anna Lewandowska – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,
3. Członek Komisji – Anna Żak – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca
4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu.

Do programu zgłosiło aplikacje trzydziestu dwóch Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Komisji powołanej z ramienia IMiT-u.

Wnioski zgłoszone przez:

– Operę na Zamku w Szczecinie,
– Stowarzyszenie ON/OFF,
– Fundację ART NOW!
–  Fundację Instytut Białowieski,
– Fundację Kobiet „Dobrawa”,
– Fundację My Evergreen,
– Fundację Rezonanse Kultury,

 

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Myśl w ruchu nr 5(7)/T/2019 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:

 

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

1. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
Tytuł projektu: Grajfka
Kwota dofinansowania: 38 540,00 zł

2. Centrum Sztuki Mościce
Tytuł projektu: Spotkanie. O tym, co nas porusza
Kwota dofinansowania: 29 990,00 zł

3. Fundacja „Teraz Ziębice”
Tytuł projektu: Mikser taneczny
Kwota dofinansowania: 39 942,00 zł

4. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca
Tytuł projektu: Więcej niż tańczące parabole
Kwota dofinansowania: 34 290,00 zł

5. Miejska Biblioteka Publiczna im. F. Ceynowy w Rumi
Tytuł projektu: Obłoki jasne nad tobą . Słowo. Obraz. Taniec.
Kwota dofinansowania:  33 435,00 zł

6. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Tytuł projektu: Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń – program edukacyjny
Kwota dofinansowania: 34 350,00 zł

7. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
Tytuł projektu: WY_tańcz_to
Kwota dofinansowania: 29 698,00 zł

8. Stowarzyszenie „Niezależna Manufaktura Taneczna”
Tytuł projektu: Europe Explorer – program 10 tańców europejskich i mniejszości. W poszukiwaniu europejskiej tożsamości.
Kwota dofinansowania: 36 000,00 zł

9. Stowarzyszenie Enza
Tytuł projektu: Słupskie zawirowania, czyli tańczyć każdy może – II edycja
Kwota dofinansowania: 23 270,00 zł

10. Teatr Mały
Tytuł projektu: edu.DANCE II
Kwota dofinansowania:  25 000,00 zł

Lista projektów, które otrzymały częściowe dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

1. Miejski Dom Kultury w Redzie
Tytuł projektu: Nowy alfabet ruchu
Kwota dofinansowania: 35 485,00 zł

 

Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.

Pełne informacje o posiedzeniu dostępne są w zakładce programy/departament tańca.