Wersja do druku

Udostępnij

Do VI edycji Programu wydawniczego nr 6(6)/T/2019 aplikacje zgłosiło ośmiu Wnioskodawców. W pierwszym etapie, 24 stycznia 2019 roku, dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT).

Wniosek zgłoszony przez Fundację „Pompka” zostały odrzucony ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu wydawniczego nr 6(6)/T/2019 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymieniony wniosek nie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

Zgodnie z Regulaminem Programu wydawniczego w dniu 8 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do VI edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

 

1. Jadwiga Ignaczak – ekspertka zewnętrzna, historyk tańca, teatrolog
2. Juliusz Grzybowski – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
3. Marta Zawadzka – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Polskiego Forum Choreologicznego
4. Karolina Bilska – pracowniczka IMiT – sekretarz Komisji, bez prawa głosu

 

 

W wyniku prac eksperckich oraz po ostatecznej decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz pełne dofinansowanie w VI edycji Programu wydawniczego nr 6(6)/T/2019 otrzymują następujące projekty:

 

1. Tytuł oferty: Zatańczmy… Studia nad polską twórczością baletową XX i XXI wieku
Oferent: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Kwota dofinansowania: 20,000 zł

2. Tytuł oferty: Choreografia: autonomia
Oferent: Art Stations Foundation
Kwota dofinansowania: 20,000 zł

3. Tytuł oferty: Wpływ techniki kontakt improwizacji na taniec współczesny w Polsce
Oferent: Fundacja Artystyczna PERFORM
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

 

Pełne informacje o posiedzeniu dostępne są w zakładce programy/departament tańca.

Już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.