Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 6 maja 2016 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do IV edycji programu Myśl w ruchu.

Skład komisji opiniującej:

Adam Kamiński – ekspert niezależny
Renata Piotrowska-Auffret – ekspert niezależny
Marta Zawadzka – ekspert niezależny

 

Wyłonienie projektów przeznaczonych do realizacji odbyło się w drodze dyskusji oraz głosowania. Komisja brała pod uwagę adekwatność założeń projektu do celów programu Myśl w ruchu, spójność i klarowność oraz oryginalność koncepcji merytorycznej projektu, dobór prowadzących zajęcia oraz warsztaty i spektakli tanecznych w ramach projektu, precyzyjne określenie docelowej grupy odbiorców oraz liczbę uczestników projektu. Komisja oceniała również prawidłowość konstrukcji budżetu projektów.

Po dyskusji oraz głosowaniu wyłonionych zostało dwanaście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu. Adam Kamiński wstrzymał się od dyskusji i głosowania w sprawie projektu złożonego przez Niezależną Manufakturę Taneczną z uwagi na swoje zaangażowanie w realizację projektu.

Osiem projektów otrzymało pełne wnioskowane dofinansowanie. Dwa projekty po konsultacji z Wnioskodawcami otrzymały dofinansowanie w kwocie pomniejszonej w wyniku usunięcia z budżetu kosztów niekwalifikowanych. Dwa projekty po konsultacji z Wnioskodawcami otrzymały dofinansowanie w kwocie pomniejszonej z uwagi na sugerowane przez komisję zmiany w budżecie projektu (zawyżone w stosunku do rynkowych stawki za prowadzenie zajęć warsztatowych) oraz zmiany organizacyjne (zmiana liczby godzin i częstotliwości prowadzenia zajęć w ramach projektu).

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

1. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark: Ciało jako medium #2

Partnerzy: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szafranka w Bytomiu;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu; Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Przyznane dofinansowanie:
38 200,00 zł

2. Fundacja Movementum: Ruchoma akademia tańca głuchy telefon

Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
Przyznane dofinansowanie:
45 480,00 zł

3. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”: Wspólnymi krokami – międzypokoleniowa edukacja taneczna

Partnerzy:
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie;
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
Przyznane dofinansowanie:
18 121,60 zł

4. Fundacja Sens Ruchu: Empatia przez ruch

Partnerzy: Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu – Publiczne Gimnazjum Salezjańskie
Przyznane dofinansowanie:
16 918,00 zł

5. Fundacja Społeczno-Kulturalna „Gloria Cultura”: Taneczne pasje

Partnerzy: IV Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej; Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej;
Szkoła Podstawowa nr 36 im. J.   Słowackiego w Rudzie Śląskiej; Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Curie-Skłodowskiej w Rudzie Śląskiej; Miejskie Centrum Kultury im H. Bisty w Rudzie Śląskiej; Parafia Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej
Przyznane dofinansowanie:
25 160,00 zł

6. Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku: Taniec – dodaj do ulubionych

Partnerzy: Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów; Szkoła Podstawowa w Niemczynie;
Przedszkole Publiczne w Damasławku
Przyznane dofinansowanie:
38 650,00 zł

7.Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach: Stylowi w tańcu

Partnerzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach; Publiczne Gimnazjum w Prostkach.
Przyznane dofiansowanie: 21 201,04 zł

8. Gorlickie Centrum Kultury: Myśląc… taniec

Partnerzy: Miejski Zespół Szkół nr 5; I Liceum Ogólnokształcące im. Kromera;
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. I. Paderewskiego; Zespół Szkół nr 1 im. Łukasiewicza;
Miejski Zespół Szkół nr 4; Miejski Zespół Szkół nr 6; Miejski Zespół Szkół nr 1;
Miejski Zespół Szkół nr.3; Zespół Szkół Ekonomicznych; Zespół Szkół Technicznych
Przyznane dofinansowanie:
26 390,70 zł

9. Stowarzyszenie Enza: Słupskie zawirowania – czyli tańczyć każdy może

Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polonii
Przyznane dofinansowanie:
33 980,00 zł

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych MOMENTUM:
Planet Kids – Kreatywność

Partnerzy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu
Przyznane dofinansowanie: 39 900,00 zł

11. Stowarzyszenie Niezależna Manufaktura Taneczna: Tęczowa linia czasu

Partnerzy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10; Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2; Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży „Monar”
Przyznane dofinansowanie:
44 000,00 zł

12. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu: Poruszyciele#Wałbrzych

Partnerzy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; Placówka Wsparcia Dziennego
Przyznane dofinansowanie:
43 427,50 zł

Do pobrania:
Protokół z obrad komisji